FørstehjælpSKURSUS

Førstehjælp i forbindelse med erhvervelse af kørekort er obligatorisk

Om Førstehjælpskurset

  • Alle kan deltage. Det er ligegyldigt hvilken køreskole du går på.

  • Efter kurset får du tilsendt førstehjælpsbeviset på mail. Beviset kan bruges uanset hvor du tager dit kørekort.

  • Kurset er obligatorisk og man får ikke lov at gå op til teoriprøve før borgerservice har set beviset.

  • Kurset er gyldigt i 12 måneder, så du kan sagtens tage kurset hos os inden du begynder på kørekort.

Kursussteder

Vores kurser afholdes som regel I Valby, men vi afholder også kurser periodevis I Brøndby, Lyngby og København NV. Vi opdater løbende dato og adresse for vores kurser under tilmelding.

Førstehjælpskursus1

På kurset lærer du:

  • At handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade.

  • Yde basal genoplivning til en person uden vejrtrækning og livstegn.

  • Yde førstehjælp til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker og forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.

Certificerede førstehjælpsintruktører

Instruktørerne er uddannet gennem Hovedstadens Beredskab og udsteder beviser gennem Dansk Førstehjælpsråd.

Corona-krav

Vi overholder corona-krav. Man skal derfor vise et gyldigt coranapas, der dokumenterer, at du enten er vaccineret, er tidligere smittet eller er testet negativ inden for de seneste 72 timer. Man skal have mundbind eller visir på under hele kurset. Vi sørger for håndsprit og at der holdes afstand.

FORMÅLET MED FØRSTEHJÆLPSKURSET

Formålet er at ruste deltagerne bedst muligt med viden og færdigheder som er nødvendige for at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker.

Førstehjælpskursets skal lære deltagerne, hvordan man bedst kan handle, hvis der sker ulykker i trafikken. Det kan redde menneskeliv at kunne førstehjælp, og at vide hvordan man skal håndtere situationen. 

Hvornår bør man tage førstehjælpskurset?

Alle bør tage kurset inden opstart på køreskolen eller kort efter opstart på kørekort-forløbet.

Det er en forudsætning at du gennemfører førstehjælpskurset, for at kunne blive tilmeldt teoriprøven.